panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Dyrekcja Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Dyrektor IFD

prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

prof. UG, dr hab. Bogumił Linde

Z-ca ds. Dydaktycznych

dr Maria Alicka

Sekretariat

mgr Wiktoria Kamińska

Rada Instytutu

 • prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki, Dyrektor IFD (przewodniczący)
 • prof. UG, dr hab. Bogumił Linde, (Z-ca Dyrektora)
 • dr Maria Alicka (Dyrektor ds. Dydaktycznych)
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski
 • prof. dr hab. Piotr Kwiek
 • prof. dr hab. Piotr Bojarski
 • prof. dr hab. Marek Grinberg
 • prof. dr hab. Janina Heldt
 • prof. UG, dr hab. Jerzy Kwela
 • prof. UG, dr hab. Jerzy Sikorski
 • prof. UG, dr hab. Ryszard Drozdowski
 • prof. UG, dr hab. Stanisław Pogorzelski
 • dr hab. Janusz Szurkowski
 • mgr Mariola Grabowska
 • dr Sebastan mahlik
 • dr hab. Bogusław Pranszke

Powrot Powrot