panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Konferencje/zjazdy odbyte

     

konferencja/zjazd:

The THIRD International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials

miejsce: Gdańsk

termin: 17–22 lipiec 2011

organizator:

Institute of Experimental Physics, GDAŃSK UNIERSITY

Institute of Physics, Polish Academy of Science

Polish Physical Society,Branch in Gdańsk

strona WWW: http://iwasom3.ug.edu.pl/


     

konferencja/zjazd:

The International Congress on Ultrasonics
icu2011.ug.edu.pl

miejsce: Uniwersytet Gdański

termin: 5.09.2011. - 8.09.2011.

organizator:

Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki


     

konferencja/zjazd:

41st EGAS Conference

miejsce: Gdańsk

termin: 8 - 11 lipca 2009

organizator:

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański

strona WWW: http://egas2009.mif.pg.gda.pl/index.php


     

konferencja/zjazd:

X Szkoła Akustooptyki i jej Zastosowań

link do strony:http://univ.gda.pl/~school

miejsce: Gdańsk-Sopot, Poland

termin: 12-15 Maj 2008

organizator:


Powrot Powrot