panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr Alicka Maria
zakład: Zaklad Spektroskopii Fazy Skondensowanej
pokój: 250
telefon: 5232413; wew.2413
e-mail: fizam@univ.gda.pl

konsultacje: środa 11.00-12.00
czwartek 13.00-14.00


Powrot Powrot