panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr hab. prof. UG Pogorzelski Stanisław
zakład: Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej
pokój: 240
telefon: (+48 58) 5232 250 wew. 2250
e-mail: fizsp@univ.gda.pl

konsultacje: poniedziałek 12.00-13.00
czwartek 10.00-11.00


Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Pogorzelski Stanisław, A. D. Kogut
Kogut Structural and thermodynamic signatures of marine microlayer films,
Journal of Sea Research 2003r. nr: 49 strony: 347-356
Pogorzelski Stanisław, A.D. Kogut
Adsorptive properties of natural water surfactant films. Dead Vistula catchment water studies
Oceanologia 2003r. nr: 45 strony: 373-394
Pogorzelski Stanisław, Adriana Mazurek, Kogut Anna
Surface rheology paramwters of source-specific surfactant films as indicators of organic matter dynamics
Hydrologia 2006r. nr: 554 strony: 67-81
Pogorzelski Stanisław
Structural and thermodynamic characteristics of natural marine films derived from force-area studies
Colloids and Surfaces 2001r. nr: 189 strony: 163-176
Pogorzelski Stanisław
Static and dynamic properties of surfactant films on natural waters
Oceanologia 2001r. nr: 43(2) strony: 223-246
Pogorzelski Stanisław, Kogut Anna
Kinetics of marine surfactant adsorption at an air/water interface,
Oceanologia 2001r. nr: 43(4) strony: 389-404
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Anna Kogut
A novel approach for structure guantification of fatty acids films on rain water
Atmospheric Environment 2006r. nr: 40 strony: 4076-4087
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Kogut Anna
The Surface Rheological Properties of Organic Films on Rain Water: Rain Rate Correction
Polish J. of Environ. Stud. 2006r. nr: Vol. 15, N strony: 769-776
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, A. D. Kogut
Structural Characterization of Fatt Acid Films on Rain Water: a Scaling Approach Using Physical Attributes
Polish J. of Environ. Stud. 2006r. nr: V15 No.6 strony: 877-884
Pogorzelski Stanisław, A. Kogut
Structural and thermodynamic signature of marine microlayer surfactant films
Journal of Sea Research 2003r. nr: 49 strony: 347-356
Pogorzelski Stanisław, Mazurek Adriana, Boniewicz-Szmyt Katarzyna
Hydrocarbons on sea water: steady-state spreading signatures determined by an optical method
Oceanologia 2007r. nr: 49 (3) strony: 413-437
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Boniewicz-Szmyt K.
Evolution of natural sea surface film structure as a tool for organic matter dynamics tracing
Journal of Marine Systems 2008r. nr: 74 strony: S52-S64
Pogorzelski Stanisław, Boniewicz-Szmyt Katarzyna
Crude oil derivatives on sea water: Signatures of spreading dynamics
Journal of Marine Systems 2008r. nr: 74 strony: S41-S51

Powrot Powrot