panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr Szczodrowski Karol
zakład: Zaklad Spektroskopii Fazy Skondensowanej
pokój: 72, 64
telefon: 058 523 2607 lub 058 523 2141
e-mail: fizks@ug.edu.pl


Powrot Powrot