panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr Synak Anna
zakład: Zakład Spektroskopii Molekularnej
pokój: 246
telefon: (058) 523 2280
e-mail: a.synak@univ.gda.pl
strona WWW: www.zsm.univ.gda.pl

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.00
wtorek 11.00-12.00


Powrot Powrot