panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

mgr inz. Behrendt Mirosław
zakład: Zaklad Spektroskopii Fazy Skondensowanej
pokój: 151
telefon: (+48 58) 5232 208 wew. 2208, 2267
e-mail: fizmbe@univ.gda.pl


Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Behrendt Mirosław, Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, M. Krabowiak
6d15f1↔5f2 transitions in U4+ in Cs2NaYCl
Optical Materials 2009r. nr: 31 strony: 514-517

Powrot Powrot