panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

mgr Grabowska Mariola
zakład: I Pracownia Fizyczna
pokój: 102
telefon: (+48 58) 5232 211 wew. 2211
e-mail: fizmgra@univ.gda.pl


Powrot Powrot