panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr Dogil Barbara
zakład: Zaklad Spektroskopii Fazy Skondensowanej
pokój: 258
telefon: (+48 58) 52 32 289 wew. 2289
e-mail: dogil@univ.gda.pl


Powrot Powrot