panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Szczegółowe informacje o pracowniku

dr hab. prof. UG Sikorski Jerzy
zakład: Zakład Dydaktyki Fizyki
pokój: 339
telefon: (+48 58) 523 2228 wew. 2228
e-mail: fizjks@univ.gda.pl
strona WWW: www.iftia.univ.gda.pl/~fizjks

konsultacje: poniedziałek 12.00-13.00
wtorek 12.00-13.00
piątek 12.00-13.00


Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Kwiek Piotr, Sikorski Jerzy
Comment on „Measure of absolute speed through the Bradley aberration of light beams on a three-axis frame
Europhysics Letters 2002r. nr: 58 strony: 312-313

Powrot Powrot