panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Zakład Akustyki i Fizyki Jądrowej


Kierownik zakładu:

dr hab. prof. UG Bogumil B. J. Linde
tel.: (+48 58) 523-22-13
(+48 58) 341-31-75
e-mail: fizbl@univ.gda.plGłównymi kierunkami badań naukowych prowadzonych w Zakładzie są:

Akustyka molekularna, optoakustyka, fotoakustyka, badania oddziaływań wewnątrz-molekularnych i międzymolekularnych w cieczach, polimerach i ciekłych kryształach, badania własności fizycznych półprzewodników AIIBVI w otoczeniu strukturalnych przejść fazowych, badania pól akustycznych pomieszczeń i źródeł dźwięków, tłumienie hałasów, obniżanie poziomu drgań i emisji akustycznej, badania zanieczyszczeń środowiska morskiego, badania strukturalne metaloorganicznych związków kompleksowych.

Grupa akustyczna Zakładu organizuje cykliczne szkoły "Spring School on Acousto-optics and Application" od 1980 ( 1983, 86, 89, 92, 95, 98 ) cieszące się dużym międzynarodowym uznaniem.

Zakład Akustyki i Fizyki Ciała Stałego prowadzi stałą współpracę z: Uniwersytetem im. M. Lutra w Halle i Uniwersytetem w Bremie, RFN, Akademią Nauk Turkmenistanu; Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Belgia oraz Rosyjską Akademią Nauk, z którymi podpisane sa formalne umowy i dofinansowywane są one z funduszy KBN-u.

http://ogpta.polsl.pl/mqa


Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

mgr Kempińska Monika 204 A tel.: (058) 5232 543 wew. 2543 email
dr hab. prof. UG Linde Bogumil B. J. 207, 204 tel.: (+48 58) 523-22-13
(+48 58) 341-31-75
 email
dr hab. prof. UG Pogorzelski Stanisław 240 tel.: (+48 58) 5232 250 wew. 2250 email
mgr Ponikwicki Nikodem 204 tel.: doktorant email
dr hab. Szurkowski Janusz 232 tel.: (+48 58) 5232 222 wew. 2222 email
prof. dr hab. Śliwinski Antoni 231 email

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Pogorzelski Stanisław, A. D. Kogut
Kogut Structural and thermodynamic signatures of marine microlayer films,
Journal of Sea Research 2003r. nr: 49 strony: 347-356
Pogorzelski Stanisław, A.D. Kogut
Adsorptive properties of natural water surfactant films. Dead Vistula catchment water studies
Oceanologia 2003r. nr: 45 strony: 373-394
Pogorzelski Stanisław, Adriana Mazurek, Kogut Anna
Surface rheology paramwters of source-specific surfactant films as indicators of organic matter dynamics
Hydrologia 2006r. nr: 554 strony: 67-81
Pogorzelski Stanisław
Structural and thermodynamic characteristics of natural marine films derived from force-area studies
Colloids and Surfaces 2001r. nr: 189 strony: 163-176
Pogorzelski Stanisław
Static and dynamic properties of surfactant films on natural waters
Oceanologia 2001r. nr: 43(2) strony: 223-246
Pogorzelski Stanisław, Kogut Anna
Kinetics of marine surfactant adsorption at an air/water interface,
Oceanologia 2001r. nr: 43(4) strony: 389-404
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Anna Kogut
A novel approach for structure guantification of fatty acids films on rain water
Atmospheric Environment 2006r. nr: 40 strony: 4076-4087
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Kogut Anna
The Surface Rheological Properties of Organic Films on Rain Water: Rain Rate Correction
Polish J. of Environ. Stud. 2006r. nr: Vol. 15, N strony: 769-776
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, A. D. Kogut
Structural Characterization of Fatt Acid Films on Rain Water: a Scaling Approach Using Physical Attributes
Polish J. of Environ. Stud. 2006r. nr: V15 No.6 strony: 877-884
Pogorzelski Stanisław, A. Kogut
Structural and thermodynamic signature of marine microlayer surfactant films
Journal of Sea Research 2003r. nr: 49 strony: 347-356
Pogorzelski Stanisław, Mazurek Adriana, Boniewicz-Szmyt Katarzyna
Hydrocarbons on sea water: steady-state spreading signatures determined by an optical method
Oceanologia 2007r. nr: 49 (3) strony: 413-437
Mazurek Adriana, Pogorzelski Stanisław, Boniewicz-Szmyt K.
Evolution of natural sea surface film structure as a tool for organic matter dynamics tracing
Journal of Marine Systems 2008r. nr: 74 strony: S52-S64
Pogorzelski Stanisław, Boniewicz-Szmyt Katarzyna
Crude oil derivatives on sea water: Signatures of spreading dynamics
Journal of Marine Systems 2008r. nr: 74 strony: S41-S51
Linde Bogumil B. J., N. B. Lezhnev
Absorption and velocity of ultrasonic waves in thiophene, o-, p-xylenes and their mixtures
Journal of Molecular Structure 2005r. nr: 754 strony: 111-115
Linde Bogumil B. J., U. M. Esanov
Pressure acoustic spectroscopy of cyclic compounds
Journal de Physique IV France 2005r. nr: 129 strony: 55-59
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J., Żwirbla Wioletta
Study of thermal effusivity variations in water solutions of polyethylene glycol 200 using photoacoustic method
Chemical Physics 2005r. nr: 320 strony: 31-36
Żwirbla Wioletta, Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J.
Ultrasonic investigations of water mixtures with polyethylene glycols 200, 400 and ethylene glycol
Journal of Molecular Structure 2005r. nr: 743 strony: 49-52
Linde Bogumil B. J., Borysewicz Maria Janina
Observation of Acousto-optic Interaction in Liquid Nematic Crystals”, Instrumentation Science and Technology
Instrumentation Science and Technology 2005r. nr: 33 strony: 289-295
Schmelzer C. E. H. , Żwirbla Wioletta, Linde Bogumil B. J., E. Rosenfeld,
Acoustic investigations of pseudo-stable structure in aqueous solutions of polyethylene glycols
Journal of Molecular Structure 2004r. nr: 699 strony: 47-51
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J., Kukielski Jan
The effect of solvent polarity on photo-acoustic spectra of alkyl-cyanobipheny
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2001r. nr: 3 strony: S71-S76
Ponikwicki Nikodem, Żwirbla Wioletta, Linde Bogumil B. J., S. Wartewig
Spectroscopic and calorimetric investigation of transitions in 4-ethyl-4’-cyanobiphenyl,
Journal of Molecular Structure 2006r. nr: 788 strony: 246-249
Linde Bogumil B. J., Sikorska Anna, Śliwinski Antoni, Żwirbla Wioletta
Molecular association and relaxation phenomena in water solutions of organic liquids examined by photoacoustic and ultrasonic methods
Archives of Acoustics 2006r. nr: 31, 4(Sup) strony: 143-152
Linde Bogumil B. J., Nikołaj B. Lezhnev
Acoustical investigation of classical kneser liquids
Journal de Physique IV 2006r. nr: V 137 strony: 213-218
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J., Śliwinski Antoni, D. Dadarlat, M. Streza, C. Neamtu
Photoacoustic and photopyroelectric investigations of thermal parameters in water mixtures with some nonelectrolyte liquids
Journal de Physique IV 2006r. nr: V 137 strony: 341-346
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J.
Determination of thermal effusivity of liquids by use of open photoacoustic cell and front excitation configuration
Journal de Physique IV 2006r. nr: 109 strony: 99-104
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J., Sikorska Anna
Investigation of non-electrolytic liquids dissolved in water by photoacoustic and acoustic methods. The case of ethyl alcohol
Journal de Physique IV 2004r. nr: 117 strony: 73-78
Ponikwicki Nikodem, Linde Bogumil B. J., Kukielski J
Investigation of alcylcyanobiphenyl compounds in meso- and crystalline phase
SPIE 2004r. nr: 5507 strony: 257-260
Linde Bogumil B. J., V. I. Balakshy, Anna N. Vostrikova
Light Diffraction in an Inhomogeneous Acoustic Field
Molecular and Quantum Acoustics 2006r. nr: 27 strony: 7-16
Linde Bogumil B. J.
Acoustic Spectroscopy, Experimental Methods and Reaserch
Molecular Simulation 2006r. nr: 27 strony: 169-188
Voloshinov Vitaly B., Yushkov Konstamtin B., Linde Bogumil B. J.
Improvement in performance of a TeO2 acousto-optic imaging spectrometr
Journal of Optics A: Pure and Appled Optics 2007r. nr: 9 strony: 341-347
Linde Bogumil B. J., A. N. Vostrikova, Balakshy V. I.
Light diffraction in an inhomogeneous acoustic field excited by wedge-shaped and parabolic transducers
J. Opt. A: Pure Appl. Opt 2007r. nr: 9 strony: 341-347
Voloshinov Vitaly B., Linde Bogumil B. J., Yushkov K. B.
Acousto-optic processing of images in visible and ultraviolet light
The European Physical Journal Special Topics 2008r. nr: 154 strony: 225-228
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J.
Manifestation of hydration effects in dioxane-water solutions by concentration-dependent changes of thermal and elastic properties
Chememical Physics 2008r. nr: 354 strony: 148-154
Linde Bogumil B. J., Vostrikova A., Balakshy V. I.
Light diffraction in an inhomogeneous acoustic field excited by wedge-shaped and parabolic transducers
The European Physical Journal Special Topics 2008r. nr: 154 strony: 1-5
Voloshinov Vitaly B., Linde Bogumil B. J., Yushkov Konstamtin B.
Acousto-optic interaction a non-homogeneous acoustic field excited by a wedge-shaped transducer
Ultrasonics 2008r. nr: 48 strony: 351-356
Grinberg Marek, Śliwinski Antoni, Sikorska Anna
Nonradiative processes in transition ions in crystals.
Review of Scientific Instruments 2003r. nr: 74 strony: 312-315
Grinberg Marek, Sikorska Anna, Śliwinski Antoni, Barzowska Justyna, Y.R. Shen; S.B. Ubizskii; S.S.Melnyk
Photoacoustic and optical spectroscopy studies of luminescenct Cr3+ and Cr4+ centers in yttrium aluminium garnet
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045113-9
Sikorska Anna, Ponikwicki Nikodem, B. Ciesielski, K. Schultka,
Photoacoustic and EPR investigation of gamma irradiated alanine samples
Journal Physique IV 2005r. nr: 129 strony: 249-252
Grinberg Marek, Sikorska Anna, Śliwinski Antoni
Photoacoustic signal in strongly luminescent crystals: Bulk-surface states deexcitation model
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045114-1
Szurkowski Janusz, W. Dopbrowolska
Influence of Nonphotochemical Quenching in Methylviologen Treated Dandelion Leaves (Taraxacum officinale Weber) on Energy Storage Measured by Photoacoustic Spectroscopy
Bulletin of Environmental Contamianation and Toxicology 2005r. nr: 74 strony: 126-132
Szurkowski Janusz, A. Christ
Photoacoustic characterization of drug transport into a membrane
Instrumentation Science & Technology 2001r. nr: 29(2) strony: 91-99
Szurkowski Janusz, A. Ba?cik-Remisiewicz, K. Matusiak, Z. Tukaj
Oxygen evolution and photosynthetic energy storage during the cell cycle of green alga Scenedesmus armatus characterized by photoacoustic spectroscopy
Journal of Plant Physiology 2001r. nr: 158 strony: 1061-1067
Szurkowski Janusz
Application of Photoacoustic Spectroscopy in Studies of Environment Contamination Effect on Needles of Scots Pine (Pinus silvestris L.),
Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2001r. nr: 66 strony: 683-690
Szurkowski Janusz
The Effect of Environmental Contamination on the Photosynthetic Energy Storage of Taraxacum Officinale Leaves: Photoacoustc Characterisation
Instrumentation Science & Technology 2002r. nr: 30(2) strony: 205-210
Szurkowski Janusz, Dobrowolska W.
Photoacoustic Study of Non-photochemical Quenching in Methylviologen Treated Dandelion Leaves
Instrumentation Sciens and Technology 2006r. nr: 34 strony: 59-65
Mazurek Adriana, Pogorzelski, S.J., Boniewicz-Szmyt, K
Adsorption of natural surfactants present in sea waters at surfaces of minerals : contact angle measurements
Oceanologia 2009r. nr: 51 strony: 377-403
Grinberg Marek, Śliwinski Antoni, Sikorska Anna
Photoacoustic and optical absorption spectra in strong luminescent crystals; bulk-surface states deexcitation model.
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045114-8
Śliwinski Antoni
Selected aspects of polarization of light in ultrasonic light diffraction
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2001r. nr: 3 strony: S93-S101
Śliwinski Antoni, J. Czuchaj, K. ?rodecki
Noise sources and acoustic properties of workrooms in the plants of food-processing and pharmaceutical industry
APPLIE aCOUSTICS 2001r. nr: 62 strony: 1141-1156
Śliwinski Antoni, Zachara S. , Brinbach M.
Acoustic impedance variations of helmholtz resonators of two plates with orifices inlet neck against the distance between the plates
Archives of acoustics 2004r. nr: 29, 2 strony: 147-154

Powrot Powrot