panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Zakład Fizyki Atomowej


Strona WWW zakładu: www.ifd.univ.gda.pl/local/zfa/index.html

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Andrzej Kowalski
tel.: (+48 58) 5232 296 wew. 2296
e-mail: fizako@univ.gda.pl

Tematyka badawcza:

  • wyznaczanie prawdopodobieństw przejść dla linii wzbronionych w atomach
  • analiza procesu wzbudzenia atomu He w zderzeniach z wysokoenergetycznymi jonami
  • analiza struktury nadsubtelnej poziomów energetycznych atomów ziem rzadkich
  • badanie reakcji chemiluminescencji w fazie gazowej
  • spektroskopowe badania zderzeń hipertermicznych wiązek atomów i jonów z tarczami gazowymi i powierzchniami ciał stałychPowiększ

Stanowisko służące do badania czasów życia atomów w stanach metastabilnych. Dobrze skolimowana wiązka atomów emitowana z piecyka podgrzanego do temperatury ok 1100K, leci w próżni wzdłuż widocznej na zdjęciu rury. Jest ona wzbudzana światłem układu laserowego (laser barwnikowy pompowany laserem Nd:YaG). Pomiary prowadzi się dla Mg, Ca, Sr.


Powiększ

Aparatura ta jest wykorzystywana do uzyskiwania szybkich wiązek jonów helu. napięcia rzędu 30 000 V przyspieszają jony w akceleratorze liniowym do prędkości rzędu 2000 km/s. Jony te następnie zderzają się w komorze zderzeń z wybranymi gazami jednoatomowymi. Obszar zderzeń jest umieszczony w silnym polu ektrycznym.


Powiększ

Stanowisko służące do badania reakcji chemicznych w układzie wiązka atomowa-gaz. Wiązka atomów wapnia, strontu lub magnezu w stanie metastabilnym wchodzi w reakcję z gazami zawierającymi w składzie fluor, chlor, brom lub jod. W wyniku reakcji chemicznej powstają drobiny (np. rodniki CaCl, CaI, CaBr) w stanie wzbudzonym.


Powiększ

Klasyczna aparatura o wysokiej zdolności rozdzielczej do badania struktury nadsubtelnej, przesunięć izotopowych oraz efektu Zeemana w liniach widmowych pierwiastków ciężkich (ołów, bizmut oraz antymon). Badane są przejścia wzbronione, które charakteryzujeą się bardzo słabym natężeniem. Na zdjęciach widać magnes wytwarzający pola do 2000 Gaussów. Mniejsze zdjęcie po środku przedstawia generator wysokiej częstotliwości. Wytwarzają wyładowanie w rurce zawierającej pary badanego metalu (zdjęcia po prawej stronie). Detekcję prowadzi się przy użyciu kamery CCD o dużej czułości.

Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

dr hab. prof. UG Drozdowski Ryszard 336 tel.: (+48 58) 5232 275 wew. 2275 email
prof. dr hab. Heldt Józef (emeritus) 333 tel.: 2292 
mgr Kamiński Patryk 140, 141 tel.: (058)523-2115, 2101 
prof. dr hab. Kowalski Andrzej 307 tel.: (+48 58) 5232 296 wew. 2296 email
dr hab. Pranszke Bogusław 334, 140 tel.: (+48 58) 523 2299 wew. 2299 email

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure study of several lines of 207Pb I
Physica Scripta 2005r. nr: 71 strony: 274-276
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure study of several lines of 207Pb I- part II
Physica Scripta 2005r. nr: 72 strony: 200-2002
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shift study in singly ionized lead
The European Physical Journal D 2005r. nr: 36 strony: 249-255
Drozdowski Ryszard, Wąsowicz Tomasz, Kwela Jerzy, Windholz Laurentius, Windholz Laurentius
Stark effect in He I in extremaly high electric field
Optica Applicata 2006r. nr: Vol.XXXVI strony: 569-574
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shifts in 461,9 nm forbidden line of Pb I
Optica Applicata 2006r. nr: Vol.XXXVI, strony: 529-533
Wąsowicz Tomasz
The E2 admixtures in mixed forbidden lines of Bi I and Pb I
Physica Scripta 2007r. nr: 76 strony: 294-298
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shifts in 733.2 nm mixed forbidden line of Pb I
The European Physical Journal Special Topics 2007r. nr: 144 strony: 185-189
Windholz L., Winklhofer E., Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy, Wąsowicz Tomasz, Heldt Józef
Stark effect of atomic helium second triplet series in electric fields up to 1600 kV/cm
Physica Scripta 2008r. nr: 78 strony: 065303
Wąsowicz Tomasz, Kwela Jerzy
Isotope shifts in the spectrum of PbI
Physica Scripta 2008r. nr: 77 strony: 025301
Ottinger Ch., Kowalski Andrzej
Spectroscopic observation of the four-center reaction CH+ + O2 CO+(A 2) + OH -
Chemical Physics Letters 2003r. nr: 367 strony: 72-79
Kowalski Andrzej, Pranszke Bogusław, Ch. Ottinger
Hot-atom chemiluminescence: a beam study of the N*(2D) + CH4 system
Chemical Physics Letters 2004r. nr: 383 strony: 156-160
Kowalski Andrzej, Pranszke Bogusław, S. Werbowy
An adiabatic chemiluminescent reaction: N(2D) + H2 -> NH(A 3P) + H, studied under beam conditions
Chemical Physics Letters 2004r. nr: 389 strony: 218-224
Kowalski Andrzej, Pranszke Bogusław
Hot -atom chemiluminescence: a beam study of the O(3P)+ H2 CH4 systems
Zeischrift fur Naturforschung 2004r. nr: 59a strony: 517-522
Kowalski Andrzej, Ch. Ottinger
Hot-atom chemiluminescence: a beam study of the N(4S) + CH4 system
Chemical Physics Letters 2001r. nr: 339 strony: 53-63
Ottinger Ch., Kowalski Andrzej
Reactions of C(3P) and C+(2P) with NH3 studied spectroscopically at hyperthermal energies
Journal of Physical Chemistry A 2002r. nr: 106 strony: 8296-8307
Ławicki Arkadiusz, Pranszke Bogusław, Kowalski Andrzej, Ch. Ottinger
Balmer line emission from low-energy impact of H+, H2+ and H3+ ions in a beam on a tungsten surface
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 2007r. nr: 259 strony: 861-866
Ławicki Arkadiusz, Pranszke Bogusław, Kowalski Andrzej
Balmer Hβ vs. Dβ line intensity in the collisions of H+ , H2+, H3+, D+, D2+ and D2+ ions with “realistic” metal surface at energies below 1 keV
The European Physical Journal Special Topics 2007r. nr: 144 strony: 101-106
Ławicki Arkadiusz, Rousseau P., Kowalski Andrzej, Ottinger Ch.
Luminescence from low-energy impact of Hn+ and Dn+ ions (n = 1,2,3) on a Tore Supra carbon tile
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 2008r. nr: 266 strony: 3927-3931
Drozdowski Ryszard
Cascade feeding of the 1s3d 3D level of He I from high-l states excited by proton impact
The European Physical Journal D 2003r. nr: 23 strony: 73-79
Drozdowski Ryszard, Th. Ludwig; G.V. Oppen, Busch M
Paul-trap resonance in He+ - He collisions
Journal of Physics B 2003r. nr: 36 strony: 4849-4864
Drozdowski Ryszard, Th. Ludwig, G. vin Oppen, Busch M
Anticrossing spectroscopy of He atoms excited by 30-300 keV He+ impact
Journal Physic B 2004r. nr: 37 strony: 1
Drozdowski Ryszard, M. Busch, G. von Oppen
Electric-field singlet-triplet anticrossings of the 1snd configurations of 3 He atoms
Journal Physic B, Molecular and Optical Physics 2002r. nr: 35 strony: 2949-2960
Drozdowski Ryszard, von Oppen G, M. Busch, Th. Ludwig, G von Oppen, Busch M, Ludwig Th
Anticrossing spectra of 3He and 4He atoms excited by He+ - He collisions
Journal Physics B 2006r. nr: 39 strony: 1929-1935
Kwela Jerzy, Drozdowski Ryszard, Heldt Józef, Werbowy Sławomir
M1-E2 interference in the Zeeman effect of the 461,5 nm line of Bi I
The European Physical Journal D 2006r. nr: 39 strony: 5-12
Pranszke Bogusław
Charge transfer excitation in N+ + CO2 collisions under beam conditions
Chemical Physics Letters 2009r. nr: 484 strony: 24-27
Ławicki Arkadiusz, A. Ławicka, K. Kreft
Luminescence in collision of low-energy ions with graphite and Al2)3.
The European Physical Journal Special Topics 2007r. nr: 144 strony: 161-166

 Książki

 Autorzy/tytuł

 rok/strony/ISBN

Gondek Joanna, Pranszke Bogusław, Majek Hanna
Fizyka dla gimnazjum. Zbiór zadań cz. 1
2007r. strony: 104
ISBN: ISBN 978-83-7420-027
Gondek Joanna, Pranszke Bogusław
Fizyka dla gimnazjum. Zbiór zadań cz. 2
2009r. strony: 104
ISBN: 978-83-7420-153-7

Powrot Powrot