panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Zaklad Spektroskopii Fazy Skondensowanej


Strona WWW zakładu: zsfs.ug.edu.pl

Kierownik zakładu:

prof. Marek Grinberg
tel.: (+48 58) 5232 544wew. 2544
e-mail: fizmgr@univ.gda.pl

Tematyka badawcza:

Badanie materiałów optoelektronicznych mających zastosowanie jako luminofory, materiały laserowe, scyntylatory i ekrany rentgenowskie.


1. Spektroskopia optyczna materiałów kryształów oraz szkieł. W ramach tej tematyki działa laboratorium badawcze spektroskopii wysokociśnieniowej z wykorzystaniem wysokociśnieniowych komór z kowadłami diamentowymi. Prowadzi się badania w zakresie spektroskopii materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych ( Cr3+, Ti3+) i ziem rzadkich (Ce3+, Pr3+). Prowadzone są również badania w zakresie kinetyki luminescencji.
2. Prace teoretyczne nad rozwojem kwantowego modelu domieszek metali przejściowych z uwzględnieniem sprzężenia z siecia. W tym zakresie ważne są prace o strukturze energetycznej jonów Cr3+oraz prace dotyczace oddziaływania Jahna- Tellera i tzw. pseudo efektu Jahna-Tellera. Rozwinięty model teoretyczny stosowany jest do analizy ilościowej prac doświadczalnych.
3. Spektroskopia przejść nieradiacyjnych z wykorzystaniem spektroskopii fotoakustycznej oraz modelowanie kinetyki procesów bezpromienistych w stanach wzbudzonych. W ramach tej tematyki prowadzono badania kryształów dielektryków domieszkowanych jonami Ti3+, V4+, Ce3+, Cr3+ i Cr4+.


Wykłady z Fizyki Cia?a Sta?ego:
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6a
Wykład 7
Wykład 8
Wykład 8-rys
Wykład 9
Wykład 10
Wykład 11
Wykład 12
Wykład 13
Wykład 14c
Wykład 15
Wykład 16
Wykład 17
Wykład 18
Wykład 19
Wykład 19a
Wykład 20
Wykład 21

Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

dr Alicka Maria 250 tel.: 5232413
wew.2413
 email
mgr Baran Anna 259 tel.: 58 523 2447 email
dr Barzowska Justyna 249 tel.: 058 523 2246 email
mgr inz. Behrendt Mirosław 151 tel.: (+48 58) 5232 208 wew. 2208, 2267 email
dr Dogil Barbara 258 tel.: (+48 58) 52 32 289 wew. 2289 email
prof. Grinberg Marek 258 tel.: (+48 58) 5232 544wew. 2544 email
dr Kukliński Benedykt 256 tel.: (+48 58) 5232 291 wew. 2291 email
dr Mahlik Sebastian 253 tel.: 058 523 2223 email
dr Szczodrowski Karol 72, 64 tel.: 058 523 2607 lub 058 523 2141 email
dr Wojtkowiak Jerzy 236 tel.: (+48 58) 5232 2264 wew. 2264 email

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Barzowska Justyna, Grinberg Marek, Taiju Tsuboi
High Pressure Spectroscopy of Ce Doped YAG Crystal
Radiation Effects & Defects in Solids 2003r. nr: 158 strony: 39-47
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Y. R. Shen; K.L. Bray; P. Dereń; J. Hanuza,
High- pressure spectroscopy characterisation of LiSc(WO4)2 crystals doped with trivalent chromium
Journal of Luminescence 2003r. nr: 102-103 strony: 699-704
Grinberg Marek, Sikorska Anna, Śliwinski Antoni, Barzowska Justyna, Y.R. Shen; S.B. Ubizskii; S.S.Melnyk
Photoacoustic and optical spectroscopy studies of luminescenct Cr3+ and Cr4+ centers in yttrium aluminium garnet
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045113-9
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Y. R. Shen, R.S. Meltzer, K. L. Bray
Pressure dependence of electron-phonon coupling in Ce3+-doped Gd3Sc2Al3O12 garnet crystals
Physical Review B 2004r. nr: 69 strony: 205101(5)
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Gryk Wojciech
Influence of high hydrostatic pressure on energetic structure and electron-lattice coupling of transition metal and rare earth related centers in solids
Semiconductors Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 2004r. nr: 7 strony: 180-184
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Y. R. Shen, K. L. Bray
Cryatal field model of three domi-nating Cr3+ centers in LiTaO3 crystals
Radiation Effects & Defects inSolids 2001r. nr: 155 strony: 247-251
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Y. R. Shen, K. L. Bray
Inhomogeneous broadening of Cr3+ luminescence in LiTaO3
Phys. Rev. B 2001r. nr: 63 strony: 214104-15
Barzowska Justyna, Grinberg Marek, Y.R. Shen, K.L. Bray , B. Padlyak, P. Buchynski
High Pressure luminescence of Cr3+ doped (CaO-Ga2O3-GeO2) glass
Physical Review B 2002r. nr: 65 strony: 064203-1
Barzowska Justyna, Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Y. R. Shen, K. L. Bray, P. P. Buchynski, B. V. Padlyak
High pressure luminescence of Cr -related centers in (CaO-Ga2O3-GeO2) glasses
High Pressure Research 1999r. nr: 22 strony: 47-52
Barzowska Justyna, Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Y. R. Shen, K. L. Bray, P. P. Buchynski, B. V. Padlyak
High Pressure Luminescence of Cr-Related Centers in (3CaO-Ga2O3-3GeO2) Glasses
Hydrologia 2002r. nr: 22 strony: 47-52
Grinberg Marek, Barzowska Justyna, Y. R. Shen, K. L. Bray, J. Hanuza, P. J. Dereń
The effect of pressure on luminescence properties of Cr+3 ions in LiSc(M04)2 crystals - Part II: Pressure- and temperature-dependent luminescence kinetics
Journal of Luminescence 2006r. nr: 116 strony: 15-27
Shen Y. R., Grinberg Marek, Barzowska Justyna, K. L. Bray, J. Hanuza, P. J. Dereń
The effect of pressure on luminescence properties of Cr+3 ions in LiSc(M04)2 crystals - Part I: Pressuredependent emission lineshape
Journal of Luminescence 2006r. nr: 116 strony: 1-14
Behrendt Mirosław, Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, M. Krabowiak
6d15f1↔5f2 transitions in U4+ in Cs2NaYCl
Optical Materials 2009r. nr: 31 strony: 514-517
Grinberg Marek, Śliwinski Antoni, Sikorska Anna
Nonradiative processes in transition ions in crystals.
Review of Scientific Instruments 2003r. nr: 74 strony: 312-315
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Krzysztof Wi?niewski; Czes?aw Koepke; Tadeusz ?ukasiewicz; Jaros?aw Kisielewski; Marek ?wirkowicz, Andrzej Suchocki
Spectroskopy of the LLGG crystals doped with chromium.
J. Optical Society of America B 2003r. nr: 20/3 strony: 577-584
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Shen Y. R., K.L.Bray, Gryk Wojciech
High pressure spectroscopy of Ti doped Al2O3 and YAlO3 host crystals,.
Radiation Efefects & Defects in Solids 2003r. nr: 158 strony: 141-149
Grinberg Marek, Śliwinski Antoni, Sikorska Anna
Photoacoustic and optical absorption spectra in strong luminescent crystals; bulk-surface states deexcitation model.
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045114-8
Padlyak B. , Grinberg Marek, T. Łukasiewicz; J. Kisielewski; M. Świrkowicz
EPR spectroscopy of Cr3+ centers in LLGG:Cr single crystals,
Journal of Alloys and Compounds 2003r. nr: 361 strony: 6-12
Grinberg Marek, M. Malinowski, Gryk Wojciech , Dyl Dariusz
High pressure photoluminescsnce study of Pr3+ doped LiNbO3 crystal
Physic State Solid 2005r. nr: C2,N0 1 strony: 188-191
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, Kornyło A.
High pressure investigation of the LLGG:Cr crystals after heat treatment
Physic State Solid 2005r. nr: C2,No 1 strony: 180-183
Grinberg Marek, S. Kobyakov, A. Suchocki, G. Boulon, A. Brenier, Galanciak Danuta , Gryk Wojciech
Influence of high pressure on the luminescence transition of Mn4+ - doped gadolinum gallium garnet
Journal Physic Condens Matter 2005r. nr: 17 strony: 7185-7197
Zorenko Yu., Turchak R. M. , Grinberg Marek, Gryk Wojciech
Luminescent spectroscopy of Eu2+ centers in CsBr:Eu monocrystals
Journal of Luminescence 2004r. nr: 106 strony: 313-320
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, Kornyło A.
Photoluminescence of LLGG:Cr3+ crystals under high pressure
Radiation Measurements 2004r. nr: 38 strony: 579-584
Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, M. Malinowski, Gryk Wojciech
High pressure spectroscopy of Pr3+ in LiNbO3
Journals of Alloys and Comp. 2004r. nr: 380 strony: 230-234
Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, A. Jankowska-Frydel, N. Krutiak, Z. Moroz, M. Pashowsky, Kornyło A.
Spectroscopic properties of ZnWO4 single crystal doped with Fe and Li impurities
Radiation Measurements 2004r. nr: 38 strony: 707-710
Grinberg Marek
New spectroscopic approaches to energetic structure and electron-lattice coupling of transition metal and rare earth ions related centers in solids
Transworld Research Network 2004r. nr: 37/661 strony: 975-994
Grinberg Marek, K. Holliday
Lifetime distribution and non-radiative processes in chromium doped aluminosilicate glasses
Radiation Effects & Defects inSolids 2001r. nr: 156 strony: 347-352
Grinberg Marek, K. Holliday
Luminescence kinetics and emission lifetime distribution of Cr3+-doped aluminosilicate glass
Journal of Luminescence 2001r. nr: 92 strony: 277-286
Grinberg Marek, S. M. Kaczmarek, M. Berkowski, Taiju Tsuboi
The Jahn-Teller Effect in the SrLaGa3O7 : Co2+ system
Journal Physic Condens Matter 2001r. nr: 13 strony: 743-752
Grinberg Marek, 9. Cz. Koepke, K. Wi?niewski, A. Majchrowski and T.P.J. Han
Excited state absorption in chromium doped Li2B4O7 glass
Journal Physic Condens Matter 2001r. nr: 13 strony: 2701-2716
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, A. Jankowska-Frydel, Nowosielski Tadeusz
The influence of the heat treatment on luminescence and EPR spectra of mixed NaxK1-xCl single cristal
Radiation Measurements 2001r. nr: 33 strony: 773-777
Grinberg Marek, Yu. K. Gorelenko, L. P.Romaka, Y. V. Stadnyk, Jankowska-Frydel Anna, Padlyak B.V.
Magnetic ordering in the ZrNi1-xCrxSn compound
2003r. nr: strony:
Grinberg Marek
Spectroscopic characterization of disordered materials doped with chromium
Optical Materials 2002r. nr: 19 strony: 37-45
Grinberg Marek, Durygin A. , Kaczor P., Kamińska A., Suchocki A.
Low temperature, high pressure spectroscopy of lanthanum lutetium gallium garnet crystals doped with Cr3+ and Nd3+
Physical Review B 2002r. nr: 65 strony: 104106-1
Grinberg Marek, Taiju Tsuboi, Marek Berkowski, S?awomir M. Kaczmarek
Jahn- Teller effect in Co doped SrLaGaO7
Journal of Alloys and Compounds 2002r. nr: 341 strony: 170-173
Grinberg Marek, T. Tsuboi, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek
Site symmetries of Cu2+ ions in LiNbO3 crystals
Alloys and Compounds 2002r. nr: 341 strony: 333-337
Grinberg Marek, K. Wiśniewski, Koepke Cz.
Excited state spectroscopy of chromium ions in various valence states in glasses
APPLIE aCOUSTICS 2002r. nr: 341 strony: 19-27
Grinberg Marek, ,A. Suchocki, A. Kami?ska, K. L. Bray
Bray High pressure spectroscopy of disorderedcrystals and glasses doped with chromium
Molecular Physics Reports 2002r. nr: 36 strony: 73-78
Kubicki Aleksander, Bojarski Piotr, Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Sadownik Michał
Time-resolved streak camera system with solid state laser and optical parametric generator in different spectroscopic applications
Opics Communications 2006r. nr: 263 strony: 275-280
Grinberg Marek, M. F. Joubert, C. Dujardin, L. Grosvalet, C. Pedrini, Gryk Wojciech
High pressure photoluminescence study of cerium-doped Lu2SiO5
Optical Materials 2006r. nr: 28 strony: 115-118
Grinberg Marek
High pressure spectroscopy of rare earth ions doped crystals-new results
Optical Materials 2006r. nr: 28 strony: 26-34
Grinberg Marek, C. Dujardin, M-F Joubert, W. Ryba-Romanowski, M. Malonowski, Gryk Wojciech
Pressure effect on luminescence dynamics in Pr+3 -doped LiNbO3 and LiTaO3 crystals
Journal of Physics: Condensed Matter 2006r. nr: 18 strony: 117-125
Zorenko Yu., Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, M. Pashkovsky, A. Voloshinovskii
The luminescence of CaWO4: Bi single crystals
Journal of Luminescence 2006r. nr: 116 strony: 43-51
Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, Y. S. Lin, R. S. Liu, Gryk Wojciech
Tb3+ - Ce3+ energy transfer in Ce3+ -doped Y 3-xTbxGd0.65Al5O12
Journal of Physics: Condensed Matter 2006r. nr: 18 strony: 10531-1054
Wang J. W. , Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, Yen Y. M., Meltzer R. S.
Mixing of the f2(So) and 4f5d states of PR3+ in BaSO4 under high pressure
Journal of Luminescence 2006r. nr: 119-120 strony: 473-477
Wellls Jon-Paul R, Grinberg Marek, Wynne Klaas, Han T. P. J.
Femtosecond pump-probe measurements of non-radiative relaxation in LiAlo2:V3+
Journal Physic Condens Matter 2006r. nr: 18 strony: 3967-3974
Grinberg Marek, K. Wiśniewski, M. Malinowski, Koepke Cz., Dyl Dariusz
Evidence for existence of the trapped excition states in Pr3+ -doped LiNbO3 crystal
Optical Materials 2006r. nr: 28 strony: 137-142
Grinberg Marek, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, Kornyło A.
Photoluminescence of annealed LLGG:Cr3+crystals under high pressure
Journal of Non-Crystalline Solods 2006r. nr: 352 strony: 4174-4178
Grinberg Marek, D. Galanciak, W. Gryk, L. Macalik, M. Mączka
High pressure spectroscopy of Pr3+ doped KLa(MoO4)2 crystal
Optica Applicata, 2006r. nr: Vol.XXXVI, strony: 443-450
Shen Y. R., Grinberg Marek, Yen Y. M., Meltzer R. S., Busch M, Gatch D. B.
Pressure dependence of the impurity-trapped excition in BaF2:Eu and BaxSr1-xF2:Eu
Physical Review B 2006r. nr: 74 strony: 195117-1 1
Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Wiśniewski K., Koepke Cz., Łukasiewicz T., Kisielewski J., Świrkowicz M., Suchocki A.
Spectroskopy of lanthanum lutetium gallium garnet crystals doped with chromium
Optical Society of America 2003r. nr: Vol. 20, N strony: 577-584
Grinberg Marek, Sikorska Anna, Śliwinski Antoni
Photoacoustic signal in strongly luminescent crystals: Bulk-surface states deexcitation model
Physical Review B 2003r. nr: 67 strony: 045114-1
Grinberg Marek, K. L. Bray, Kamińska A., Suchocki A.
High pressure spectroscopy of disordered crystals and glasses doped with chromium
Molecular Physics Reports 2002r. nr: 36 strony: 73-78
Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, Wang J. W. , Yen Y. M., Meltzer R. S.
Luminescence of BAM under High Pressure: the Eu2+ Sites
Journal of Luminescence 2007r. nr: 122-123 strony: 107-109
Turos-Matysiak Radosław, Wang J. W. , Yen Y. M., Meltzer R. S., Grinberg Marek, H. Zheng; J. W. Yen
Pressure Dependence of the 3P 03H4 and 1D23H4 Emission in Pr3+:YAG
Journal of Luminescence 2007r. nr: 122-123 strony: 322-324
Grinberg Marek, A. Suchocki
, Pressure induced changes of the energetic structure of the 3d3+ ions in solid matrices
Journal of Luminescence 2007r. nr: 125 strony: 97-103
Suchocki A., Grinberg Marek, Biernacki S. W.
Nephelauxetic effect in high-pressure luminescence of transition-metal ion dopands,
Journal of Luminescence 2007r. nr: 125 strony: 266-270
Zorenko Yu., Voloshynovskii A. , Vistovskii V., Grinberg Marek, Łukasiewicz T., Świrkowicz M. , Kornyło A.
UV Luminescence of the (LaLu)5Ga3O12 crystals
Phys. Stat. Sol. B 2007r. nr: 244 strony: 3271-3278
Zorenko Yu., Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, Kukliński Benedykt, Gorbenko V.
High-Pressure Luminescence Spectroscopy of EuAl2O4 Phosphor
Radiation Measuremnts 2007r. nr: 42 strony: 652-656
Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, W. Gryk; Y. S. Lin; R. S. Liu
Tb3+ Ce3+ energy transfer in Y3-x-yTbyGdxAl5O12 ( x = 0.65, y = 0.575) doped with Ce3+.,
Radiation Measuremnts 2007r. nr: 42 strony: 755-758
Turos-Matysiak Radosław, Grinberg Marek, W. Gryk, Y. S. Lin, R. S. Liu
High pressure photoluminescence of Ce3+ doped (Y1.725 Tb0.575 Ce0.05Gd0.65)Al5O12
Optical Materials 2008r. nr: 30 strony: 722-725
Zalewska M. , Mahlik Sebastian, Kukliński Benedykt, Grinberg Marek, Klonkowski A. M.
Tb3+ ions in presence of ZnS:Mn2+ nanocrystals incorporated into silica. Tb3+ and Mn2+ luminescence kinetics
Optical Materials 2008r. nr: 30 strony: 719-721
Mahlik Sebastian, Zalewska M. , Grinberg Marek, Klonkowski A. M. , Godlewski M.
Luminescence kinetics in the silica gel doped with Tb3+ ions and ZnS:Mn2+ nanocrystals
Journal of Luminescence 2008r. nr: 128 strony: 921-923
Mahlik Sebastian, Kukliński Benedykt, Yen Y. M., Meltzer R. S., Grinberg Marek
Pressure and Temperature Dependence of the Emission in BaF2: Eu and SrF2: Eu
Journal of Luminescence 2008r. nr: 128 strony: 715-717
Grinberg Marek, Mahlik Sebastian
Impurity trapped excitons: experimental evidences and theoretical concept
Journal of Non-Cryst. Solids 2008r. nr: 354 strony: 4163-4169
Grinberg Marek, Grinyov B. , Kornyło A., Mleshko A., Trefilova L., Yakonlev V., Aleksev V., Golub I.
Resonant interaction of defects in irradiated CsI(Tl) crystals
Optical Materials 2008r. nr: 30 strony: 711-713
Mahlik Sebastian, Grinberg Marek, E. Cavalli, M. Bettinelli, P. Boutinaud
High pressure evolution of YVO4:Pr3+ luminescence
J. Phys.: Condens. Matter 2009r. nr: 21 strony: 105401
Mahlik Sebastian, Grinberg Marek, Liang Shi and Hyo Jin Seo
Pressure evolution of LiBaF3:Eu2+ luminescence.
J. Phys.: Condens. Matter 2009r. nr: 21 strony: 235603
Mahlik Sebastian, Grinberg Marek, R. Meltzer, Wiśniewski Krzysztof
Temperature and pressure dependence of the luminescence of Eu2+ doped fluoride crystals BaxSr1-xF2 (x=0, 0.3, 0.5 and 1): experiment and model
J. Phys. Condens. Matter 2009r. nr: 21 strony: 245601
Mahlik Sebastian, Grinberg Marek, A. A. Kaminski, M. Bettinelli, P. Boutinaud
Luminescence of Ca(NbO3)2:Pr3+ at ambient and high hydrostatic pressure
Journal of Luminescence 2009r. nr: 129 strony: , 1219-122
Kukliński Benedykt, L.M. Babkov; J. Baran; N.A. Davydova:S.V. Trukhachev
Vibrational spectra and structure model of 2-biphenylmethanol molecule.
Journal of Molecular Structure 2003r. nr: 661-662 strony: 41-48
Bojarski Piotr, Kukliński Benedykt, Kawski Alfons
Emission Anisotropy of p-Cyano-N,N-Dialkylanilines in Poly(vinyl alcohol) Film
Z. Naturforsch. 2003r. nr: 58a strony: 194-196
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Thermochromic Excited-State Dipole Moment Measurements of p-Cyano-N,N-diethylaniline in Ethyl Acetate
Zeitschrift fur Naturforschung A 2003r. nr: 58a strony: 118-120
Bojarski Piotr, Kukliński Benedykt, L. Ku?ak; H. Grajek; G. ?ukowska; A. Kami?ska;C. Bojarski
Excitation energy transport and trapping in concentrated solid solutions of flavomononucleotide,
Biochimica et Biophysica Acta 2003r. nr: 1619 strony: 201-208
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Influuence of the Irradiiation Time on the Absorption and Emission Spectra of p- Cyano- N, N-Dialkylanilines in Polar Solvents.
Z. Naturforsch 2003r. nr: 58a strony: 411-418
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Dipole moment of aniline in the excited S1 state from thermochromic effect on electronic spectra
Chemical Physics Letters 2006r. nr: 419 strony: 309-312
Padlyak B. , Kukliński Benedykt
Nature of Intrinsic Luminescence in the Glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 System
Radiation Measurements 2004r. nr: 38 strony: 593-597
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Excityd state dipole moments of N,N-dimethylaniline from thermochromic effect on electronic absorption and fluorescence spectra
Chemical Physics 2006r. nr: 320 strony: 188-192
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Ground and Excited State Dipole Moments of BADAN and ACRYLODAN Determined from Solvatochromic Shifts of Absorption and Fluorescence Spectra
Zeischrift fur Naturforschung 2001r. nr: 56a strony: 407-411
Bojarski Piotr, Kukliński Benedykt, Kawski Alfons
Excitation Wavelength Dependence of ACRYLODAN Fluorescence Spectra in Some Polar Solvents
Zeischrift fur Naturforschung 2002r. nr: 57a strony: 94-97
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Thermochromic Absorption, Fluorescence Band Shifts and Dipole Moments of BADAN and ACRYLODAN
Zeischrift fur Naturforschung 2002r. nr: 57a strony: 716-722
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Dipole moment of benzonitrile in its excited S1 state from thermochromic shifts of fluorescence spectra
Chemical Physics Letters 2006r. nr: 419 strony: 309-312
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Excited state dipole moment of N, N - dimethylaniline from thermochronic effect on electronic absorption and fluorescence spectra
2003r. nr: strony:
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Electronically excited dipole moment of 4-aminobenzonitrile from thermochromic absoption and fluorescence measurements
Chemical Physics Letters 2006r. nr: 425 strony: 257-261
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Excited S1state dipole moments of nitrobenzene and p-nitroaniline from thermochromic effect on electronic absorption spectra
Chemical Physics 2006r. nr: 330 strony: 307-312
Padlyak B. , Kukliński Benedykt, O. Vlokh, K. Fabisiak, K. Sagoo
Optical spectroscopy of the Er-doped glasses with 3 CaO-Ga2O3-3Geo2 composition
Optical Materials 2006r. nr: 28 strony: 157-161
Padlyak B. , Kukliński Benedykt, O. Vlokh, K. Sagoo
Spectroscopy of Mn-Doped Glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 System
Ukr. J. Phys.Opt. 2006r. nr: V7,Nr.1 strony: 1-10
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Excited state dipole moment sof 4- (dimethylamino)benzaldehyde
Chemi. Phys. Lett 2007r. nr: 448 strony: 208-212
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Temperature influence on dual fluorescence of 4-(dimethylamino) benzaldehyde in 1,2-dichloroethane and ethyl acetate
Chemical Physics Letters 2008r. nr: 455 strony: 52-54
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Estimation of ground- and excited-state dipole moments of Nile Red dye from solvatochromic effect on absorption and fluorescence spectra
Chemical Physics Letters 2008r. nr: 46 strony: 410-412
Zalewska M. , Kukliński Benedykt, J. Jezierska, M. Grinberg, A. M. Kłonkowski
Tb3+ ions in presence of ZnS:Mn2+ nanocrystals incorporated into silica. energy transfer ZnS → Tb3+ and coordination state of Mn2+ ions
Journal of Luminescence 2009r. nr: 129 strony: 246-250
Kukliński Benedykt, Bojarski Piotr, Kawski Alfons
Photophysical properties and thermochromic shifts of electronic spectra of Nile Red in selected solvents. Excited states dipole moments
Chemical Physics 2009r. nr: 359 strony: 58-64
Sikorska Anna, Linde Bogumil B. J., Kukielski Jan
The effect of solvent polarity on photo-acoustic spectra of alkyl-cyanobipheny
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 2001r. nr: 3 strony: S71-S76

Powrot Powrot