panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

I Pracownia Fizyczna


Strona WWW zakładu: julia.univ.gda.pl/~zfo/IPracownia/

Kierownik zakładu:

prof. Janina Heldt
tel.: (+48 58) 5232 269 wew. 2269
e-mail: fizjh@univ.gda.pl

Tematyka badawcza:

Spektroskopia molekularna i fotoluminescencja roztworów.

 • Stacjonarne pomiary spektroskopowe drobin:
  • widma absorpcji
  • widma wzbudzenia
  • widma fluorescencji
  • widma fosforescencji
  • wydajności kwantowe fluorescencji i fosforescencji

 • Czasowo rozdzielone pomiary spektroskopowe drobin:
  • czasy gaśnięcia fluorescencji
  • czasy gaśnięcia fosforescencjiObiekty badań:

 • Benzanilidy i naftanilidy – drobiny biologicznie czynne
  • dwa chromofory połączone mostkiem peptydowym OCN
  • zmiany konfiguracyjne w stanie wzbudzonym
  • modelowe drobiny białek
  • oddziaływanie specyficzne
 • Fluoren i jego pochodne
  • ujemna solwatacja
  • sta?e fotofizyczne
 • Fluorenon i jego pochodne
  • wiązania wodorowe – asocjaty
  • efekt red-edge
  • solwatacja preferencyjna
  • hypsochromowa
  • batochromowa
  • proton–relay tautomerization
  • proton transfer
  • charge transfer

Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

Basis Renata 107, 102 tel.: (+48 58) 5232 211 wew. 2211 email
mgr Grabowska Mariola 102 tel.: (+48 58) 5232 211 wew. 2211 email
prof. Heldt Janina 332 tel.: (+48 58) 5232 269 wew. 2269 email
dr Józefowicz Marek 331 tel.: (058) 5232 542 wew. 2542 email
mgr inz. Strugała Władysław 107, 102 tel.: (+48 58) 5232 211 wew. 2211 email

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Józefowicz Marek, Heldt Janina
Preferential solvation of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone in binary solvent mixtures.”
Chemical Physics 2003r. nr: 294 strony: 105-116
Józefowicz Marek, Heldt Janina, J. Karolczak, Heldt Józef
Fluorescence Quenching and Solvation Processes of Fluorenone and 4-hydroxyfluorenone in binary solvents
Z. Naturforsch 2003r. nr: 58a strony: 144-156
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Heldt Józef, Kozyra Katarzyna
Effect of hydrogen bonding on the intramolecular charge transfer fluorescence of 6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphtalene
Chemical Physics 2005r. nr: 320 strony: 45-53
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Aleksiejew Marek
Photophysical properties of amino- and dimethylamino salicylates in neat and binary solvent mixtures
Zeitschrift für Naturforschung 2005r. nr: 60a strony: 655-666
Heldt Janina, Józefowicz Marek, Heldt Józef, Kamiński Jerzy
Spectroscopic studies of fluorenone derivatives
Journals of Fluorescence. 2001r. nr: Vol.11 No. strony: 65-73
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Heldt Józef
The Red-edge Effect in the Spectra of Fluorenone and 4-Hydroxyfluorenone Alkohol Solutions
Zeischrift fur Naturforschung 2002r. nr: 57a strony: 787-796
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Józef Heldt
Solvent effects on electronic transitions of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone
Chemical Physics 2006r. nr: 323 strony: 617-621
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Heldt Józef
Solvent effects on electronic transitions of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone
Chemical Physics 2006r. nr: 323 strony: 617-621
Józefowicz Marek
Determination of reorganization energy of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone in neat and binary solvent mixture
Spectrochimica Acta Part A 2007r. nr: 67 strony: 444-449
Józefowicz Marek, Heldt Janina
Dipole moments studies of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone
Spectrochimica Acta Part A 2007r. nr: 67 strony: 316-320
Józefowicz Marek, Heldt Janina, A. Bajorek, J. Pączkowski, J. Heldt
Spectroscopic properties of ethyl 5(4-aminophenyl)-3-amono-2,4-dicyanobenzoate
Chemical Physics 2007r. nr: 338 strony: 53-61
Józefowicz Marek, Heldt Janina, Heldt Józef, Kozyra K. A.
Electronic excitation energy transfer of Prodan-ORB and Laurdan-ORB systems in model phospholipids membranes
Zeitschrift für. Naturforschung 2008r. nr: 63a strony: 1-11
Józefowicz Marek, Heldt Janina, A. Bojarek, J. Pączkowski
Red-edge and inhomogeneous broadening effects of the electronic spectra of ethyl 5-(4-aminophenyl)-3-amino-2,4-dicyanobenzoate
Journal of Photochemisty and Photobiology A. Chem 2008r. nr: 196 strony: 38-43
Józefowicz Marek
Spectroscopic determination of salvation shell composition of fluorenone and 4-hydroxyfluorenone in binary solvent mixtures
Spectrochimica Acta Part A 2008r. nr: 71 strony: 537
Józefowicz Marek, Heldt Janina, A.M. Iwulska, J. Pączkowski, Aleksiejew Marek , Heldt Józef
Determination of first-order molecular hyperpolarizability of EAADCy and EDMAADCy using steady-state spectroscopic data and quantum-chemical calculations
Optical Materials 2009r. nr: 31 strony: 1894-1897
Józefowicz Marek, Heldt Janina, A. Bajorek, J. Pączkowski
Spectroscopic properties of ethyl 5-(4-dimethylaminophenyl)-3-amino-2,4-dicyanobenzoate
Chemical Physics 2009r. nr: 363 strony: 88-99
Józefowicz Marek, P. Milart, J.R. Heldt
Determination of ground and excited state dipole moments of 4,5'-diamino[1,1':3',1''-terphenyl]-4',6'-dicarbonitrile using solvatochromic method and quantum-chemical calculations
Spectrochimica Acta Part A 2009r. nr: 74 strony: 959-963
Heldt Janina, M. Engelke; H.A. Diehl, Heldt Józef, Kozyra Katarzyna
Concentration and temperaturee dependence of LAURDAN fluorescence in glycerol.
Z. Naturforsch 2003r. nr: 58a strony: 581-588
Redzimski T. , Heldt Janina
Spectroscopic Study of Solvatochromic effects in Solution of Amino and Hydroxy Derivatives of Fluorene
2003r. nr: 13 no 5 strony: 393-401
Heldt Janina, M. Engelke, H. A. Diehl, Kozyra Katarzyna
Phase transition affects energy transfer efficiency in phospholipid vesicles
Spectrochimica Acta Part A 2005r. nr: 61 strony: 1153-1161
Redzimski T. , Heldt Janina
Spectral and photophysical properties of the bi-chromophoric fluorene derivatives
Journal of Molecular Structure 2005r. nr: 734 strony: 197-204
Redzimski T. , Heldt Janina
Influence of conformational effects on spectroscopic properties of 2-dimethylamino-9(4’-dimethylamino)phenyl-9-fluorenol
Journal of Fluorescence 2004r. nr: 14 strony: 723-731
Heldt Janina, Kwiek Piotr, Heldt Józef, Kozyra Katarzyna, Gondek Grzegorz
Influence of DPPC Liposome Concentration on the Fluorescence Properties of PRODAN and LAURDAN
Zeischrift fur Naturforschung 2004r. nr: 59a strony: 809-818
Heldt Janina, Redzimski Tomasz
Spectral and photophysical properties of the bi-chromophoric fluorene derivatives
Journal of Molecular Structure 2004r. nr: 734 strony: 197-204
Heldt Janina, M. Obarowska, B. Milewska, Heldt Józef, Kamiński Jerzy
Spectroscopic and laser studies of mixed rhodamine 6G and 10-henyl-9-acetoxyanthracene solutions
Journal of Fluorescence 2001r. nr: Vol. 11.No strony: 335-342
Heldt Janina, M. Brozis, Heldt Józef
Experimental and theoretical determination of elektronic state energies of naphthanilides
Zeischrift fur Naturforschung 2001r. nr: 56a strony: 841-848
Heldt Janina, H. A. Diehl, J. Heldt, Kozyra Katarzyna
Electronic energy transfer efficiency of mixed solutions of the donor-acceptor pairs: coumarin derivatives-acridine orange
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2002r. nr: 152 strony: 199-205
Heldt Janina, M. Obarowska, B. Milewska, Heldt Józef, Kamiński Jerzy
Spectroscopic and Laser Studies of Mixed Rhodamine 6G and 10-Phenyl-9acetoxyanthracene Solutions
Journal of Fluorescence 2002r. nr: Vol. 11.No strony: 335-342
Heldt Janina, Katarzyna A. Kozyra, Heldt Józef, Kozyra Katarzyna
Influence of spectral heterogeneity of prodan and laurdan solutions on the transfer of electronic energy to octadecyl rhodamine B
Biophysical Chemistry 2006r. nr: 121 strony: 57-64
Heldt Janina, Aleksiejew Marek
Ezperimental and theoretical studies of electronic energy states of methyl benzoate derivatives
Journal of Luminescence 2007r. nr: 126 strony: 665-676
Heldt Janina, Aleksiejew Marek , Heldt Józef
Luminescence studies of o-hydroxy p-amino and p-dimethylamino methyl benzoate
Journal of Luminescence 2008r. nr: 128 strony: 1307-1316
Heldt Janina, Aleksiejew Marek , Heldt Józef
Experimental and theoretical spectroscopic studies of ortho derivatives of methyl p-dimethylaminobenzoate
Journal of Luminescence 2008r. nr: strony:
Heldt Janina, Aleksiejew Marek , Heldt Józef
Experimental and theoretical spectroscopic studies of ortho derivatives of methyl p-dimethylaminobenzoate
Journal of Luminescence 2009r. nr: 129 strony: 208-220

Powrot Powrot