panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Zakład Fizyki Stosowanej


Kierownik zakładu:

dr hab. prof. UG Jerzy Kwela
tel.: (+48 58) 5232 275 wew. 2275
e-mail: fizjk@univ.gda.pl

Tematyka Badawcza:

Zakład Fizyki Stosowanej w obecnej postaci istnieje od 1994 roku. W zakładzie istnieją pracownie naukowe: spektroskopii magnetycznego rezonansu jadrowego, rozpraszania światła oraz densowiskozymetrii (w tym pracownia specjalistyczna i magisterska dla studentów IV i V roku studiów).

Prowadzone sa badania zarówno teoretyczne jak i doświadczalne struktury, własnosci oraz ich wzajemnych relacji w wybranych układach fizycznych.

Opracowano teoretycznie nowe metody badawcze w zakresie magnetycznego rezonansu jadrowego. Metody te umozliwiaja zarówno pomiar własciwości materii (np. czasów relaksacji, współczynnika dyfuzji, ruchliwosci magnetycznej spinów) jak i tworzenie obrazów przestrzennego rozkładu tych właściwosci (zastosowanie w tomografii). Daje to dodatkową możliwość, spektroskopii ilościowej.

Badania dotycza układów ciekłych: czystych cieczy i roztworów, także polimerowych; modelowych układów biologicznych oraz naturalnych układów biologicznych i ich składników.

Zakład prowadzi stałą współpracę z L.R.M.B.M., Faculte de Medecine , Universite de Rennes I, a także z Uniwersytetami oraz placówkami PAN na terenie Polski.

Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

dr hab. prof. UG Kwela Jerzy 336 tel.: (+48 58) 5232 275 wew. 2275 email
mgr inz. Pączkowski Jacek 235 tel.: (+48 58) 5232 279 wew. 2279, 2515,
2206
 email
mgr inz. Sabisz Agnieszka 337 tel.: (+48 58) 5232 511 wew. 2511 email
dr Strankowska Justyna 234 tel.: 523 2249 email

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Lewa Czesław, Pączkowski Jacek, Klinkosz Tomasz
Propagation Velocity and Attenuation of a Shear Wave Pulse Measured by Ultrasound Detection in Agarose and Polyacrylamide Gels
Ultrasound in Medicine & Biology 2008r. nr: Vol.34,No strony: 257-265
Kwela Jerzy
Hyperfine structure study of lines of 207Pb I
Physica Scripta 2005r. nr: 71 strony: 274-276
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure study of several lines of 207Pb I
Physica Scripta 2005r. nr: 71 strony: 274-276
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure study of several lines of 207Pb I- part II
Physica Scripta 2005r. nr: 72 strony: 200-2002
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shift study in singly ionized lead
The European Physical Journal D 2005r. nr: 36 strony: 249-255
Drozdowski Ryszard, Wąsowicz Tomasz, Kwela Jerzy, Windholz Laurentius, Windholz Laurentius
Stark effect in He I in extremaly high electric field
Optica Applicata 2006r. nr: Vol.XXXVI strony: 569-574
Kwela Jerzy, Werbowy Sławomir
The E2 admixture in mixed multipole line 647,6 nm in the spectrum of Bi I
Optica Applicata 2006r. nr: Vol.XXXVI strony: 535-541
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shifts in 461,9 nm forbidden line of Pb I
Optica Applicata 2006r. nr: Vol.XXXVI, strony: 529-533
Kwela Jerzy, Drozdowski Ryszard, Heldt Józef, Werbowy Sławomir
M1-E2 interference in the Zeeman effect of the 461,5 nm line of Bi I
The European Physical Journal D 2006r. nr: 39 strony: 5-12
Wąsowicz Tomasz, Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy
Hyperfine structure and isotope shifts in 733.2 nm mixed forbidden line of Pb I
The European Physical Journal Special Topics 2007r. nr: 144 strony: 185-189
Kwela Jerzy, Werbowy Sławomir
The E2 admixtures in mixed multipole lines 459.7 nm and 461.5 nm in the spectrum of Bi I
The European Physical Journal Special Topics 2007r. nr: 144 strony: 179-184
Kwela Jerzy, Werbowy Sławomir
M1-E2 interference in the Zeeman spectra of Bi I
Physical Review A 2008r. nr: 77 strony: 023410
Windholz L., Winklhofer E., Drozdowski Ryszard, Kwela Jerzy, Wąsowicz Tomasz, Heldt Józef
Stark effect of atomic helium second triplet series in electric fields up to 1600 kV/cm
Physica Scripta 2008r. nr: 78 strony: 065303
Wąsowicz Tomasz, Kwela Jerzy
Isotope shifts in the spectrum of PbI
Physica Scripta 2008r. nr: 77 strony: 025301
Werbowy Sławomir, Kwela Jerzy
M1-E2 interference in the Zeeman spectra of Bi I
Phys. Rev. A - Atomic, Molecular, and Optical Physics 2008r. nr: 77 strony: 023410
Lewa Czesław, G. Medelin, E. Thiaudiere, Klinkosz Tomasz
A theoretical approach to local attenuation measurements of shear waves by MRE. Preliminary experimental results
Central European Journal Physics 2005r. nr: 3(3) strony: 420-432
Lewa Czesław, G. ?ebrowska, J. de Certaines
1H NMR and Optical Spectroscopy Study of the Radiodosimetric Properties of the PIRA gel
Spectroscopy Letters 2001r. nr: 34(5) strony: 549-567
Lewa Czesław, T. Podoski, Lewandowska Danuta
Investigation of the Stability of Aloe Sap Using 1H NMR Spectral Analysis
Molecular Physics Reports 2001r. nr: 33 strony: 243-246
Lewa Czesław, 18. G. ?ebrowska, M.P. Ramee, F. Husson and J.D. De Certaines
Detection of Early -Postirradiation Effect in Murine Spleen by Proton NMR Relaxation Times
Anticancer Research 2001r. nr: 21 strony: 1213-1218
Lewa Czesław, N. BARIL, J.M. Franconi, J.D. De Certaines, P. Canioni and E. Thiaudier
MR Detection of mechanical vibrations using a Radiofrequency Field Gradient
Journal of Magnetic Resonanse 2002r. nr: 153 strony: 1-6
Lewa Czesław, Klinkosz Tomasz
A new approach to the use of EMMRS: Ionic Mobility MR Spectroscopy (IMMRS)
Central European Journal of Physics 2006r. nr: 4 (2) strony: 168-177

Powrot Powrot