panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Zakład Dydaktyki Fizyki


Kierownik zakładu:

dr hab. prof. UG Jerzy Sikorski
tel.: (+48 58) 523 2228 wew. 2228
e-mail: fizjks@univ.gda.pl

Formy działalności Zakładu:
1. Kształcenie nauczycieli fizyki z matematyką oraz fizyki z informatyką.
2. Popularyzacja fizyki wśród uczniów szkół (otwarte prelekcje, pokazy, udostępnianie pracowni).
3. Tematyka badawcza koncentruje się również wokół zagadnienia nauczania na odległość.

Inne publikacje i opracowania:
1. Zbiór zdań z fizyki. Cz. 1;
praca pod redakcją Joanna Gondek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7420-027-1
2. Zbiór zdań z fizyki.. Cz. 2; Joanna Gondek, Bogusław Pranszke,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7420-153-7
3. Zbiór zdań z fizyki. Cz. 1;
praca pod redakcją Joanna Gondek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7420-220-6.
4. Nieuk, prymus, leser i mądrala. Lekcja fizyki ponad podziałami
scenariusz warsztatów dla nauczycieli fizyki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2008 r.
5. Repetytorium z fizyki z elementami matematyki
multimedialny kurs na Platformie Edukacyjnej UG, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program wdrażania nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”: Akademickie kursy kształcenia na odległość – przygotowanie i opracowanie e-learningowych materiałów dydaktycznych oraz ich wdrożenie; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2009 r.
6. Heurystyczne nauczanie przedmiotów ścisłych,
udział w tworzeniu programu pilotażowych Studiów Podyplomowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program wdrażania nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”: Uniwersytet promotorem jakości i innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2009 r.
7. Błędy w nauczaniu fizyki
autorskie zajęcia dydaktyczne dla uczestników Studiów Podyplomowych Heurystyczne nauczanie przedmiotów ścisłych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program wdrażania nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”: Uniwersytet promotorem jakości i innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; 2009/2010 r.
8. Skąd się biorą problemy z rozumieniem fizyki,
referat na „Sympozjum naukowym dla nauczycieli fizyki” IFD i IFTiA UG, grudzień 2010 r.

Pracownicy:

 Dane osobowe

 Pokój

 Kontakt

dr Gondek Joanna 340 tel.: 523 2283 wew. 2283 email
dr inz. Młodzianowski Janusz J. 341 tel.: (+48 58) 523 2282
(+48 58) 523 2228
 email
dr hab. prof. UG Sikorski Jerzy 339 tel.: (+48 58) 523 2228 wew. 2228 email
dr Werbowy Sławomir 02,08,K8, tel.: 058 523 2203, 523 2511 

Publikacje:

 Artykuły

 Autorzy/tytuł

 czasopismo/rok/numer/strony

Kwiek Piotr, Sikorski Jerzy
Comment on „Measure of absolute speed through the Bradley aberration of light beams on a three-axis frame
Europhysics Letters 2002r. nr: 58 strony: 312-313
Windels F., Kwiek Piotr, Gondek Joanna, K. Van Den Abeele
Acousto-optic lens for pulsed laser
Optics Letters 2003r. nr: Vol.28,No strony: 40-42
Werbowy Sławomir, Kwela Jerzy
M1-E2 interference in the Zeeman spectra of Bi I
Phys. Rev. A - Atomic, Molecular, and Optical Physics 2008r. nr: 77 strony: 023410

 Książki

 Autorzy/tytuł

 rok/strony/ISBN

Gondek Joanna, Pranszke Bogusław, Majek Hanna
Fizyka dla gimnazjum. Zbiór zadań cz. 1
2007r. strony: 104
ISBN: ISBN 978-83-7420-027
Gondek Joanna, Pranszke Bogusław
Fizyka dla gimnazjum. Zbiór zadań cz. 2
2009r. strony: 104
ISBN: 978-83-7420-153-7
Gondek Joanna
Fizyka. Zbiór zadań do gimnazjum. Klasa 1
2009r. strony: 126
ISBN: 978-83-7420-220-6

Powrot Powrot